Begravning

Blommor till begravning ligger oss varmt om hjärtat och vi lägger mycket känsla och stolthet i våra alster. Blommorna symboliserar den sorg och saknad en älskad person lämnar efter sig, men än mer visar de eviga minnen, odödlig uppskattning och tacksamhet till honom/henne. Blommorna kan också ge en bild av vem den saknade personen var, med hjälp av personliga inslag i dekorationerna. Vi hjälper Dig att förmedla ett vackert, personligt och värdigt avsked. Se våra begravningsarrangemang

Begravningsblommor / Begravningsbuketter

Om någon avlider så skickar man begravningsblommor för att uttrycka sympati och deltagande. Begravningsblommorna blir många gånger en fin och uppskattad kontakt mellan personer som inte träffats på en längre tid. Ett samtal via telefon någon dag efteråt för att personligen framföra sitt deltagande förstärker banden ännu mer. I valet av begravningsblommor är variationerna och friheten större idag än tidigare. Det viktiga är att begravningsblommorna kommer fram till mottagaren. Färg och sammansättning är av mindre betydelse.

Kransar

Vid jordfästning och urnsättning kan man använda dekorationer av flera slag. Till de vanligaste hör kransar, buketter och blomsterdekorationer som kan bindas på många olika sätt. Familj, anhöriga, arbetskamrater, organisationer och vänner lägger ofta ned en krans som en sista hälsning. Kransen är en symbol för evigheten och kan variera i såväl utseende som storlek. Många väljer att förse kransen med ett vackert band där man textat några sista ord.

Begravningsdekorationer

Idag är det vanligt att man låter en duktig florist binda en dekoration som speglar den bortgångnes levnad, yrkesverksamhet eller käraste hobby. Till exempel kan en skogvaktare få en dekoration gjord av material från skogen. En musiker en dekoration uppbyggd kring den klassiska lyran. För den som vill sätta personlig prägel på dekorationen är det bara fantasin som sätter begränsning.

Kistdekorationer

Kistdekorationen är en viktig del i arrangemanget kring en begravning. Den utgör ett stort blickfång coh avgör vilket totalintryck man skall få av kyrkorummet. Målet är att ceremonin skall bevaras som ett ljust minne hos de anhöriga. Även om det finns många traditioner kring kistdekorationerna så har de numera utvecklats på samma sätt som tidiningarnas dödsannonser och blivit mycket mer personliga och fria.